Het Groene Thuis
De groenste plantenwinkel van Eindhoven

Gegevens

Het Groene Thuis

Wilfred van Vugt

Edisonstraat 8

5621 HP Eindhoven

info@hetgroenethuis.nl

KvK nummer 80448100 Eindhoven

BTW nummer NL143265349B03 

 

Disclaimer het Groene Thuis

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Het Groene Thuis zoals deze beschikbaar is gesteld door Het Groene Thuis. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopiert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Groene Thuis is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Het Groene Thuis.